Italiano
English
Français
Deutsch
Español
Русский
Portuguesa
Polski
Nederlandse
Український
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14

WYNIKI
Narysować wielokąt na mapie za pomocą ikony poligono, przenoszenie za pomocą ikony mano i zobacz wyniki poniżej.